Neşe DOKUZER, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

EŞDEĞER MANSİYON
11 Haziran 2018, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması
2. Kategori Satın Alma Ödülü
28 Aralık 2018, Cami Tasarımı Fikir Yarışması