Fulya Kuşbabalı, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

TEŞVİK ÖDÜLÜ
25 Eylül 2018, Menekşe Kibrit Fabrikası Ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması