Şeyma KÖSE ATEŞ, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

2. ÖDÜL
01 Mart 2017, Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması
1. Kategori Satın Alma Ödülü
28 Aralık 2018, Cami Tasarımı Fikir Yarışması
2. Kategori Mansiyon Ödülü
28 Aralık 2018, Cami Tasarımı Fikir Yarışması