Seda Kurt Şengün, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

3. MANSİYON
03 Aralık 2019, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje Yarışması