Fulya Kuşbabalı, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

TEŞVİK ÖDÜLÜ
25 Eylül 2018, Menekşe Kibrit Fabrikası Ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
1. Kategori Satın Alma
20 Ocak 2020, İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması