Fatma Gençdoğuş Karabacak, aşağıda listelenen yarışmalarda ödül alan ekipte yer aldı.

1. ÖDÜL
22 Kasım 2019, Olivelo İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması