Kompozisyon Yarışması mimari yarışmaları

Mimarca Mekan Anlatımı Kompozisyon Yarışması
08 Kasım 2018, KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu
“Mimarca Mekân Anlatımı” Metin Yarışması 2019
07 Ekim 2019, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)