Juri Başkanlığı

9. Ulusal Mimarlık Ödüller
, TMMOB Mimarlar Odası