Danışman Juri

Zt Ödülleri NİŞ
01 Ekim 2019, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)