Yardımcı Juri

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
17 Mart 2008, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması
09 Temmuz 2004, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı