Yarışma Jurisi

Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması
17 Mart 2008, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması
09 Temmuz 2004, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
9. Ulusal Mimarlık Ödülleri
, TMMOB Mimarlar Odası
Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması
16 Nisan 2014, Roboski Müzesi Derneği
ARCHIPRIX Türkiye 2011
, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Yapı Endüstri Merkezi