Danışman Juri

Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması
05 Nisan 2008, Dışişleri Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması
09 Temmuz 2004, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı