Yarışma Jurisi

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması
12 Mayıs 2015, Maltepe Belediyesi
Mimarca Mekan Anlatımı Kompozisyon Yarışması
08 Kasım 2018, KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu