Yarışma Jurisi

Bakırköy Demirciler Çarşısı ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
18 Temmuz 2016, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği
MimED 2017 Öğrenci Proje Yarışması
29 Eylül 2017, Mimarlık Eğitim Derneği (MimED)

Yardımcı Juri

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması
27 Ocak 2020, İzmit Belediyesi