Yarışma Jurisi

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması
02 Temmuz 2010, Dışişleri Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi Binası Mimari Proje Yarışması
09 Temmuz 2004, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı