Raportörler

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Etkinlik Alanı Tasarımı Öğrenci Mimari Fikir Yarışması
03 Ekim 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
MimED 2009 Öğrenci Proje Yarışması
16 Nisan 2009, Mimarlık Eğitim Derneği (MimED)