İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Tasarım Yarışması Hakkında

İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Tasarım Yarışması Hakkında

20. yüzyıl modern mimarlık mirasımızın önemli parçası olan, Mimar Kaya Tecimen tarafından tasarlanan Odakule Binası ve çevresiyle ilgili fikirlerin üretilmesi ve alanın yeniden düzenlenmesi amacıyla yarışmalar yöntemini tercih etmiş olan İstanbul Sanayi Odası’nın, tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açık serbest ulusal “İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Tasarım Yarışması”nın şartnamesi odamız Yarışmalar Komitesi tarafından incelenmiştir ve aşağıdaki hatırlatmaların yapılması önemli görülerek idareyle iletişime geçilmiş, görüş ve öneriler idare ve yarışma raportörlüğüne iletilmiştir.

Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesi’nin İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Tasarım Yarışması’na dair idare ve raportörlüğe iletilen görüş ve önerileri:

Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesi’nin İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Tasarım Yarışması’na dair idare ve raportörlüğe iletilen görüş ve önerileri 20. yüzyıl modern mimarlık mirasımızın önemli parçası olan, Mimar Kaya Tecimen tarafından tasarlanan Odakule Binası ve çevresiyle ilgili fikirlerin üretilmesi ve alanın yeniden düzenlenmesi amacıyla yarışmalar yöntemini tercih etmiş olan İstanbul Sanayi Odası’nın, tüm tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara açık serbest ulusal “İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Tasarım Yarışması”nın şartnamesi odamız Yarışmalar Komitesi tarafından incelenmiştir ve aşağıdaki hatırlatmaların yapılması önemli görülerek idareyle iletişime geçilmiş ve aşağıdaki görüş ve öneriler idare ve yarışma raportörlüğüne iletilmiştir:

1) “İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Tasarım Yarışması” her ne kadar çok disiplinli bir “tasarım yarışması” olarak açılmış ve farklı disiplinlerin katılımı mümkün olsa da, her şeyden önce ve her koşulda, önemli bir yapıya yapılacak mekansal bir müdahale anlamına geleceği için, katılımcı ekipler içerisinde en az bir mimar bulunması zorunlu görünmektedir. Şartnamenizde bulunan “Madde3-Yarışmanın Konusu”, “Madde5-Yarışmaya Katılma Koşulları”, “Madde6.2-Asli Jüri Üyeleri” ve “Madde8-Yarışmacılardan İstenenler” bölümleri ve içerikleri de bu durumu açıkça destekler niteliktedir. Bu nedenlerle, şartnamenin “Madde5-Yarışmaya Katılma Koşulları” bölümünün, her ekipte en az bir yetkili mimar bulunması şartının eklenerek revize edilmesi,

2) Şartnamenin “Madde23. Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama İşinin Verilme Esasları” bölümünde, yarışmanın uygulamaya dönük olup olamayacağını, olacaksa birinci gelen katılımcı ekip ile anlaşmanın hangi koşullarda yapılacağını daha net ve sonradan bir anlaşmazlığa mahal vermeyecek şekilde yapılması,

3) 20 yüzyıl modern mimarlık mirasımızın önemli parçası olan ve merhum üyemiz Mimar Kaya Tecimen tarafından tasarlanan Odakule Binası üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’ndan kaynaklanan fikri haklar konusunda duyarlı olduğunuz “ŞartnameMadde6.1-Danışman Jüri Üyeleri” bölümünden dolayı görülmektedir. Gerek yarışma katılımcılarının doğru yönlendirilmesi, gerekse yarışma sonrası süreçte bir anlaşmazlık yaşanmaması için, Odakule yapısının müellifliğinden doğan fikri hakların yarışmacıları nasıl bağlayacağının şartnamede de açık şekilde belirtilmesi,

4) Yarışmayı tercih eden bir meslek odası olarak, İstanbul Sanayi Odası’nın, TMMOB Mimarlar Odası’nın kamu niteliği taşımayan kurum ve kuruluşların Mimarlık, Mühendislik, Kentsel Tasarım ve Şehircilik alanında proje elde etme yöntemi olarak yarışmaları tercih ettiği durumlarda esas alması için oluşturduğu, “TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Yönetmeliği”nin esas alınması, yukarıda sayılan ve diğer olası hususlarda yol gösterici olması düşüncesi ile tavsiye edilmiştir.

Değerli meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.

 

İlgili Yarışma

Yorum Yapın

Yorum yapmak için önce giriş yapmanız gerekiyor.