Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark İle Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kolokyumu

Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark İle Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kolokyumu

Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark İle Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması kolokyum ve ödül töreni Çanakkale Troy Park AVM’de seçici kurul, yerel yönetim ve ödül sahiplerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otoparki ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması kolokyum ve ödül töreni 27 Temmuz Cuma günü, Çanakkale Troy Park AVM’de seçici kurul, yerel yönetim ve ödül sahiplerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Jüri başkanı Emre Aysu, 126 projenin katıldığı yarışmada, gençlerin yarışmaya ilgi göstermesine sevindiğini söyleyerek, bu yarışmada da son zamanlarda karşılaştığını söylediği bir durum için açıklamalarda bulundu. Katılımcıların, şartnamede yazılanları okumayıp, akıllarında kalanlarla uygulamaya geçtiklerini söyleyen Aysu, şartnamenin, yasaların önemli olduğunu, kurallar dizini içinde yaşayarak bir şeyler üretmek gerektiğini vurguladı. Bu yarışmada, şartnamede istenilenlere uymaması nedeniyle elenen projeler için yapılacağını tahmin ettiği “nitelik istenilenlerden önemli” eleştirileri için, niteliğin önemli olduğunu ama kurallara uyulduğu sürece niteliğe bakılması gerektiğini ekledi. Aksi durumda jürinin yasa dışı hareket etmiş olacağını söyleyen Aysu, elenen projeler için üzgün olduklarını, jüri olarak katılan tüm projeleri değerlendirmek istedikleri açıklamasını yaptı. Katılanlara teşekkür etti.

Jüri üyelerinden Yasemen Say Özer, 126 projenin katılımını çok önemli bulduğunu, yarışma kurumunun sağlıklı geçmesi için geçmişteki hataları da göz önünde bulundurarak jüri, idare ve katılımcı olarak hep beraber gayret edilmesi gerektiğini, sanal platformlar üzerinden süreci bilmeden yıpratmak yerine eleştirilerin süreç hakkında bilgilendikten sonra yapılması gerektiğini belirtti. Katılımcılar tarafından çokça şikayet edilen, dwg teslimi yapılmadığı için ilk turda elenen projeler için de Özer, raportörlerin şartnamede istenilen metre kare karşılığında yarışmacıların projeleri için önerilerini dwg’ler üzerinden hesaplayarak kendilerine sunduklarını iletti. Otoparka -7 kot sınırı konmasıyla ilgili itirazlara ise, alanın nispeten farklı bir alan olduğu ve bir metre derinliğe daha inildiğinde karşılaşılan su problemine çözüm önerisi getirecek  tasarım her ne kadar teknolojik yöntemlerle çözülebilecek hale getirilse de bunun maliyeti etkileyecek olması nedeniyle en son özellikle -7 olarak karar verildiği açıklamasını yaptı. Açıklamalarının ardından katılımcılara teşekkür etti ve yarışmada gençleri görmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Emre Aysu, yaşam merkezi, ticari alan ve otopark gibi üç farklı fonksiyonu barındıran yarışmada, katılımcıların en çok hangisine önem verdiğini ve bu fonksiyonlara olan ulaşımı nasıl çözdüklerini göz önünde bulundurduklarını, kendileri için en önemlisinin kent için kültür - sanat ve kamusal merkez yaratılması olduğunu ekledi. Tasarımların günümüzdeki gelinen eğitimde görsellere dayalı olarak sürdürülmesini eleştiren Aysu, hazırlanan görsellerle çizilen planların tutmadığı örnekler gördüklerini, görsellerle jüriyi yanıltabileceğini düşünenlerin olduğunu ve bu hataya jüri olarak düşmemeleri gerektiğini söyledi.

İlk jürilik deneyimini yaşadığı yarışmayla ilgili olarak  Ali Emrah Ünlü, projenin kısıtları olan bir proje olduğunu ve mimarlık mesleğinin kısıtlanmalarla yaratılan ve çözümlerle geliştirilen bir meslek olduğunu ve katılımcılarını bazılarının bu kısıtlamalar karşısında çözümler ürettiğini bazılarının ise bu kısıtlamaların altında kalıp belli bir seviyeye ulaşamamış olduğu yorumunu yaptı. Kentsel sit alanında cesur bir proje seçtiklerini söyleyen Ünlü, sit alanının bugün de yaşayan bir alan olması sebebiyle bu alanda da bugünün mimarlık ürünlerinin, yaşantısının iyi örneklerinin olması gerektiğini düşündüğünü ekledi.  

Bazı projelerdeki sapmalar arttırıldığı ya da azaltıldığı zaman projede bir bozulma söz konusu değilse bu projeleri, düzeltilebilir olması nedeniyle bu sapmaları tolere ettiklerini ekleyen Emre Aysu,  çok daha katı davransalardı ortada seçilecek proje kalmayacağını, eşitliğin sağlanması, hak yenmemesi, emeğe saygı için en başta beyan ettikleri şartnameye sadık kalarak süreç içerisinde çok hassas davrandıklarını dile getirdi.  

Jürinin açıklamalarının ardından ödül sahipleri yarışmaya yaklaşımlarını dile getirdi.

Birinci ödül sahiplerinden Bulut Cebeci, hem his hem fiziksel olarak kütlelerin yerleşimi ve kullanılan malzeme itibariyle hafif bir yapı önerdiklerini, kendileri için, Cumhuriyet Meydanı, Muhammer Aksoy Parkı, ve Halk Bahçesi’nin önemli olduğunu, her birinin ayrı kamusal alanlar değil, bu alanların yekpare bir kamusal alana dönüştürülebilmesi ve bu kamusallığın yapının da içine girmesi, yapının bir parçası olabilmesini önemsediklerini dile getirdi.

İkinci ödül sahiplerinden Cansu Arcan Mumcu, en çok sadık kalmaya dikkat ettikleri konunun şartnamede ve sonrasında  soru-cevaplarla vurguları daha da netleşen konular olduğunu, kendi projelerinde de birinci ödül sahipleri gibi meydan, bahçe ve parkın bütüncüllüğünü ele aldıklarını söyledi ve yapılarında oluşturdukları geçirgenliklerle, insanları yapıya nasıl davet edebilecekleri üzerine çalıştıklarını ekledi.

35 numaralı, mansiyon ödülü sahibi katılımcı, şehrin tarihi bağlarının, farklı dokuların, kamusal alanların fazla oluşunun kendilerini bu alanda proje üretebileceklerine inandırdığını söyledi.

Bir diğer mansiyon ödülü sahibi Hakkı Can Özkan,  tek yetkilinin belediye olmadığı, içinde özel hissedarların olduğu, kamulaştırılmayan, piyasada daha çok rant elde edilecek bir arsa olmasına rağmen belediyenin buradan çıkacak projeyi yarışma yoluyla kamuya açmasını çok cesur bir davranış olarak değerlendirdi.

Satın alma ödülü sahiplerinden Aslı Bilge Koçak ise, projede kültür-sanat, otopark ve ticaret programının sıralamasının, bu programı okutmanın ve kamusal alanı kültür-sanatla beslemenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Katıldıkları ilk yarışmayla satın alma ödülüne layık görülen ekibin temsilcisi Ela Saruhan, kendileri adına en heyecan verici olan noktanın şartnamede istenilenlerin zorluğu olduğunu, yer görmeyle beraber Çanakkale’nin yaşayışını keşfetmenin çok önemli olduğunu, farklı malzeme kullanımlarını değerlendirdiklerini,  projeye tescilli yapılara farklı bir giydirme önererek yaklaşım getirdiklerini dile getirdi.

Satın alma ödülü sahibi Eser Köken İşleyici, süreç içerisinde projeyi akıllarındaki ilk yerleşim planıyla değil, tüm çevreyi keşfederek, projenin halka dokunduğu noktada nasıl bir kurgu yaratabilecekleri sorusuna cevap arayarak kurguladıklarını söyledi.  

Jüri üyelerinden, İnşaat Mühendisi Tankut Balkır, mimari projelerde yaratıcılığın, özel çözüm arayışlarının yanı sıra, öneri olarak getirilen projelerin yapılabilirliğinin, tasarımlara yapılan müdahalelerin maliyete olan etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Jüri üyesi Hasan Ömer Korman, teslim edilen projelerde, tasarlanan yapıların yakın çevresiyle olan ilişkilerini anlatan siluetlerin ifade edilmesinde eksiklikler olduğunu belirtti, tasarlanan yapılara yaşam hakkının tanınmadığı yorumunu yapan Korman, cephenin çizilmesinin projenin ifade edilebilmesi açısından görsellerden daha önemli olduğunu da ekledi.

Mansiyon ödülü sahiplerinden  Ali Önalp yarışma alanının kentin merkeziyle olan ilişkisinin, programın ticaret ağırlıklı görünse de aslında sosyal yoğunluğuyla ve sosyal önemiyle de kent için önemli bir noktada olmasının kendileri için de önemli olduğunu dile getirdi.

Yayını, sosyal medya üzerinden canlı olarak da verilen kolokyumda diğer katılımcı ekipler de yorum yapma, eleştiride bulunma imkanı buldu. 

Ödüller: 

1. Ödül

Caner Bilgin – Yüksek Mimar (Ekip Temsilcisi)
Hasan Bulut Cebeci – Yüksek Mimar
İdil Erkol Bingöl – Yüksek Mimar
Gözde Şarlak Kramer – Şehir Plancı
Danışman
Onur Kutlukaya – Yüksek İnşaat Mühendisi
Yardımcı
Sami Yücel – Öğrenci

2. Ödül

Mustafa Mumcu – Mimar (Ekip Temsilcisi)
Cansu Arcan Mumcu – Mimar
Cüneyt Kaya – İnşaat Mühendisi
Mine Norşon – Şehir Plancı

3. Ödül

Burcu Sevinç – Mimar (Ekip Temsilcisi)
Rıfat Yılmaz – Mimar
Süleyman Yıldız – Mimar
Özkan Çalışkan – İnşaat Mühendisi
Reyhan Kapıcıoğlu – Şehir Plancı
Danışmanlar
Başak Tekin – Mimar
Mehmet Devrim Şahin – Makine Mühendisi
Yardımcılar
Hüseyin Mert Çivi – Öğrenci
Büşra Özen – Öğrenci
Zeynep Ergan – Öğrenci

Mansiyon

Soner Kuloğlu – Mimar (Ekip Temsilcisi)
Eray Morgül – Şehir Plancı
Mustafa Kara – İnşaat Mühendisi
Yardımcılar
Onur Ocakçı – Mimar
Uğur Kaynak – Mimar
Burak Kireçligil – Mimar
Uğurcan Torun – Mimar

Mansiyon

Mustafa Barış Yegena – Mimar (Ekip Temsilcisi)
Özge Özkul – Mimar
Nahit Karaca – Şehir Plancı
Abdullah Kalıner – İnşaat Mühendisi
Danışmanlar
Aziz Rıdvan Kutlutan – Yar. Doç. Dr. Mimar
Tanzer Sezen – Şehir Plancı
Sabri Pehlivan – Elektrik Mühendisi
Yardımcı
Nida Arda – Öğrenci

Mansiyon

Burak Yardımcı – Yüksek Mimar (Ekip Temsilcisi)
Ali Önalp – Mimar
Güney Gültekin – Mimar
Erhan Arslan – Mimar
Samet Kılıç – İnşaat Mühendisi
Elif Tan – Şehir Plancı

Mansiyon

Burak Pelenk – Mimar (Ekip Temsilcisi)
İbrahim Özvariş – Mimar / Şehir Plancı
Mehmet Murat Ergin – İnşaat Mühendisi
Yardımcılar
Eda Yazkurt Pelenk – Mimar
Damla İçyer – Mimar
Soysal Cirit – Öğrenci
Birce Tülbez – Öğrenci

Mansiyon

Hakkı Can Özkan – Mimar (Ekip Temsilcisi)
Eymen Çağatay Bilge – Mimar
Ferhat Bulduk – Mimar
Özlem Özdener Özkan – Mimar
Mükremin Özkan – Mimar
Çetin Yarlıgan – Şehir Plancı
Mustafa Ümit Özkan – İnşaat Mühendisi

Satın Alma

Ünal Ali Özger – Mimar (Ekip Temsilcisi)
Cemal Şapoğlu – Mimar
Aslı Bilge Koçak – Şehir Plancı
Ahmet Özdil – İnşaat Mühendisi
Danışmanlar
Hakkı Yırtıcı – Doç. Dr. Mimar
Pelin Çetken – Ar. Gör. Mimar
Yardımcılar
Elif Ağoğlu – Öğrenci
Gülcan Aleyna Yıldız – Öğrenci
Aleyna Bayraktar – Öğrenci
Batuhan Pavlenko – Öğrenci
Oğuzhan Selim Topaç – Öğrenci
Nur Melis Turhan – Peyzaj Mimari

Satın Alma

Ela Saruhan – Mimar (Ekip Temsilcisi)
Mustafa Akın – İnşaat Mühendisi
Sebahattin Öztürk – Şehir Plancı
Banu Köker – Mimar
Danışmanlar
Ayşe Karademir – Yüksek Mimar / Restorasyon Uzmanı
Süreyya Saruhan – Yüksek Mimar / Restorasyon Uzmanı
Yardımcılar
Ebru Özdinç
İpek Tuncay
Nursen Muslu

Satın Alma

Eser Köken İşleyici – Yüksek Mimar (Ekip Temsilcisi)
Sevda Özkan İmamoğlu – Yüksek Mimar
Zümral Aygüler Kartal – Mimar
Danışmanlar
Ekin Akkaya – Yüksek İnşaat Mühendisi
Mustafa Remzi Sönmez – Şehir Plancı
Yardımcılar
Eda Abay – Mimar
Ilgın Şenses – Mimar
Cemre Önertürk – Mimar
Seçkin Dingil – Mimar
Hızır Çağan Çelik – Öğrenci
Mihriban Erkoç – Yardımcı

Kolokyum kaydı 

Jüri Raporu

İlgili yarışma

 

Yorum Yapın

Yorum yapmak için önce giriş yapmanız gerekiyor.